ඩෙල්ෆ් දූපත්වාසීන් සදහා නිවාස සහ පාසල් සදහා සුපිරි පංති කාමර පිරිනමයි

යාපනය ‌ඩෙල්ෆ් දූපතේ ජීවත්වන ජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යතා සහ පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නංවාලීම සදහා රුපියල් මිලියන 32 ක සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රතිලාභි අයිතියට හා සිසු අයිතියට පැවරීම ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම, උතුරු පළාත් සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් වී.සිවඥානසෝති මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද(06) දින සිදු කෙරිණි.

ඩෙල්ෆ් දූපතේ පවුල් 1,800 කට ආසන්න පිරිසක් ජීවත්වන අතර ඔවුන්ගේ හදුනාගත් නිවාස අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා තිබේ.

ඒ අනුව ගැටුම් හේතුවෙන් අවතැන්ව නැවත පදිංචි වන ජනතාව හා යළි පදිංචි වීම සදහා පැමිණෙණ සරණාගතයින් සදහා ඩෙල්ෆ් දූපතේ නිවාස 30 ක් ඉදිකරනු ලබන අතර ඒය අදියර තුනක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාතේ නිවාස 10,000 වැඩසටහන යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියත්මක වේ. මේ සදහා වැය කරනු ලබන මුදල රුපියල් මිලියන 30 කි.

ඩෙල්ෆ් දූපතේ පාසල් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නගා සිටුවීම සදහා නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කිරීම සදහා ඩෙල්ෆ් මහා විද්‍යාලය, රෝමානු කතෝලික කාන්තා විද්‍යාලය, ශිවප්‍රකාශ විද්‍යාලය සහ මන්කයිට්ක්‍රාසි විද්‍යාල සදහා ආරම්භ කරන ලද සුපිරි පංති කාමර (Smart Class Room) සිසු අයිතියට පත් කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරිණි. මේ සදහා වැය කරන ලද මුදල රුපියල් මිලියන 2 කි.

මෙයට සමගාමීව ඩෙල්ෆ් දූපත් වාසීන් සදහා අවශ්‍ය මාර්ග, නිවාස, අධ්‍යාපන ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම පිළිබදවද මෙහිදී සොයා බලන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඒන්. වේදනායගම්, අතිරිකේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.මුරලිතරන්, ඩෙල්ෆ් ප්‍රාදේශීය ලේකම් එෆ්. සත්‍යජෝති යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වී සිටයහ.

 

දිලිනි සමන්මලි 

 

 


Print   Email